Sunaryata Soemardjo, lahir di Nganjuk, 17 April 1953. Berzodiac Aries bershio ular.  Mengawali kepenulisan   sebagai pengarang sastra Jawa. Beberapa bukunya yang sudah terbit; Salam Sapan Saka Gunung Gamping (kumpulan geguritan, Pustaka Ilalang 2010) ; Amrike Kembang Kopi  (novel,  PSJB Azza Garfika 2012) ;  Purnama Kingkin (novel, PSJB Azza Grafika 2014); Layang Pungkasan (kumpulan crita cekak, Pustaka Ilalang 2015) ; Esem Ing Lingsir Sore  (novel, Pustaka Ilalang) ; Tembang Raras ing Tepis Ratri, Pustaka Ilalang 2018);  Langit Biru Kanaya (kumpulan crita cekak, Pustaka Ilalang 2019) ; Man Gundhul  (novel anak, PSJB, Pustaka Ilalang). 

Sejumlah buku antologi yang memuat karyanya;  Kembang Setaman (PSJB, 2018) ; Udhu Klungsu (PSJB, 2020). Karya-karya lainnya dalam bahasa Indonesia juga termaktub dalam beberapa buku kumpulan, diantaranya;  Sajak buat Guruku (Quantum LC, 2014); Kreativitas  Siswa Semesta  (Quantum LC, 2015); Lingkar Jati (PSJB). Selain itu, beberapa cerpen dan puisinya juga dipublikasikan di koran Radar Bojonegoro.

Tahun  2019, novelnya  Tembang Raras ing Tepis Ratri terpilih mendapat penghargaan Hadiah Sastera Jawa Rancage 2019 dari Yayasan Kebudayaan Rancage, dan Anugerah Sutasoma sebagai karya sastra daerah terbaik 2019 dari Balai Bahasa Jawa Timur.

Kini menetap di Ngimbang, Lamongan.

Sunaryata Soemardjo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Tabik, sudah menghubungi kami. Silakan chat lebih lanjut