Penulis:  Suharmono K, dkk

Penyunting: Mohamad Yofi Prayoga, Aming Aminoedin

Penerbit Pagan Press, Agustus  2023

Bekerja Sama Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya

Tebal: 258 Halaman, Ukuran: 14 x 20 Cm

ISBN:

Harga:

Kumpulan guritan iki rada beda, amarga luwih saka satus penulis melu gawe guritan lan kamot ana buku iki. Dene kumpulan guritan iki asesirah Gaman. Kena apa kok Gaman? Ora amarga ana salah siji gurit kanthi judhul Gaman, nanging ngemu arti bisa digawe gaman sinau nulis gurit ing tembe mburi. Bisa uga dadi gaman gawe terus olehe ngleluri basa Jawa, gaman laku apik tumindak becik. Amarga akeh guritan sing ngemu pitutur marang sing gelem maca guritan ing njero buku iki.

Aming Aminoedhin Sekjen PPSJS

Ugi gurit-gurit saking kadang-kadang anom ingkang asung gurit ing antologi punika saestu kados dene trubus mrajakipun kasusastran Jawi ing tembe. Mugi-mugi punika dados babakan enggal ingkang badhe natasi prekawis tuwuh ngrembakanipun kasusastran Jawi. Mugi-mugi para panggurit dados paraga Jurang Penatas ingkang tansah asung ewoning karya sastra kreatif tumrap kasusastran Jawi ing tembe. Amien.

R. Djoko Prakosa

Judul Buku: Gaman, Antologi Puisi Jawa Modern

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Tabik, sudah menghubungi kami. Silakan chat lebih lanjut